90% av vårt arbete lär vi oss på plats!

90% av vårt arbete lär vi oss på plats!

Upp till 90% av vad vi behöver kunna för att utföra vårt jobb, är sådant vi lär oss i praktiken på jobbet. (Center for Creative Leadership) Den stående frågan blir förstås hur lång tid tar det att lära oss 90% och hur mycket kostar det? En tumregel är 70/20/10. 70% är träning på plats, trail and error helt enkelt. 20% är genom handledning och de sista 10% är konkret utbildning. Men frågan kvarstår, hur får vi de 70% att vara så effektiva, produktiva och snabba som möjligt.   70% är genom erfarenhet – med en blandning av utmaningar och svårare uppgifter.     20% handlar om kontakt med andra. Att få återkoppling, interagera och samarbeta, hitta förebilder och mentorer.   10% är självstudier, kurser och utbildningar.     Min erfarenhet, med mer än 35 år inom kompetensförsörjning, är att man kan korta tiden avsevärt genom att tydligt visa vad som är viktigt att kunna! Hur många nyanställda får en bra introduktion till de viktigaste kompetenserna för sin anställning när de först introduceras? Ärligt – hur många får det? I större företag och organisationer finns det oftast en introduktionsutbildning som lär ut om arbetsplatsen, regler och policies mm – väldigt övergripande och lika för alla. Men hur många företag har en lika noga introduktion på varje avdelning, för varje unik individ, för att sätta sig in i nya jobbet snabbt?   Hitta era kritiska kompetenser! Genom att med jämna mellanrum analysera en avdelnings kritiska kompetenser och se till att det alltid finns fler medarbetare som har kunskap undviks sårbarhet när någon t.ex. slutar. Men hur gör man det i en slimmad...
7 tips för strategiskt personalarbete

7 tips för strategiskt personalarbete

Vi vet att det kan låta cyniskt att arbeta strategiskt med medarbetarfrågor. Det borde väl vara mer en mjuk och humanistisk fråga. Faktum är att hur vi än vrider och vänder på frågan, är personalen normalt vår största utgiftskälla. Det gäller att se till att den personal vi har och den vi kommer att rekrytera är så givande som möjligt. För oss betyder att arbeta strategiskt allt från att ta hand om och hitta talanger som stärker vår organisation till hur vi snabbt får nyrekryterade produktiva till att utveckla befintlig personal och mycket mer som: prestationsuppföljning medarbetarsamtal lönesamtal karriärvägar kompensationer policies successionshantering avslutning hantering av f.d. anställda som ni kanske vill ha tillbaka en dag För oss är det Talent Management – som ska gå i takt med affärs/verksamhetsplan. För att börja arbeta strategiskt behöver ni:   1 Frigöra tid Det är lätt att lägga det mesta av sitt strategiarbete på budget, resultat, marknad och produkt- eller tjänsteutveckling. Men att ta fram en plan för hur ni arbetar med er personal och kommande personal kan vara nog så avgörande för framgång. Första gången kan det vara en god investering att ta in en konsult som kan ställa de kritiska och avgörande frågorna.   2 Få ledningen med på tåget Det kan låta som en kliché, men faktum är att det är många gånger som entusiastiska HR-avdelningar får chans att påbörja ett ambitiöst strategiarbete, men någonstans på vägen var hela ledningen inte riktigt med. Det är faktiskt något som rör HELA organisationen.   3 Kommunicera mera Som alltid är det viktigt att dela med sig av vad ni tänker göra, hur och varför....