Som vi alla är medvetna om så gör sällan titeln chef dig till en ledare. Dvs en person som medarbetare och personal gärna följer. Olyckligtvis finns det många chefer som inte har en aning om hur du bör vara som ledare och vad du gör när du leder. I värsta fall trycker de ner sina medarbetare genom att kritisera på detaljnivå istället för att inspirera så att de når sin fulla potential.

Har du en chef som inte uppmuntrar dig till att utvecklas ska du kanske fundera på att byta jobb, eller iaf byta chef.

Här är några saker som utmärker en svag chef istället för en stark ledare.

1  –  De övervakar sin personal

Chefer med ingen eller ringa ledarskap vet helt enkelt inte vad de ska göra. Det är lätt hänt att de bara tittar på sin personal när de jobbar. För personalen känns det både förnedrande och som om de blir övervakade, att de inte blir litade på.

Jag har en kollega som berättade om när hon skrev ett nyhetsbrev med chefen hängande över axeln. Medans hon skrev texten på skärmen kommenterade och redigerade chefen texten direkt. Då kan vi prata om övervakning. Dåliga chefer som inte vet bättre kanske tror att deras tid bäst spenderas genom att övervaka och kritisera sina medarbetare medan de jobbar.

2  –  De fjäskar för högre chefer

Ett sätt att identifiera en chef som är osäker i sin roll är att iaktta hur hen agerar med sin egen chef. En chef eller ledare som är säker i sin roll vågar ifrågasätta och kritisera sin egen chef. Den säkre ledaren tror nämligen att hen blev anställd för sin kompetens och sina åsikter, inte för att övervaka en grupp medarbetare.

Osäkra chefer berättar sällan sanningen. De nickar och håller med så mycket de kan. De säger helt enkelt vad de tror att deras chef vill höra.

3  –  De tar fram nya regler, riktlinjer och policies

Osäkra chefer försöker leda genom att skrämma. En stor del av deras tid ägnas åt att ta fram mätverktyg, regelverk och policies för att säkerställa att alla vet vem som bestämmer. Problemet är att ju fler riktlinjer du sätter upp, ju mer saktar du ner produktionen. Ju mer du litar på din personal, desto bättre känner de sig och anstränger sig mer för att göra just ett bra jobb.

4  –  De ser till att alla lyssnar när de domderar

Finns det något värre än chefer som raljerar över sin egen förträfflighet och samtidigt gärna slänger skit över andras misslyckanden. Kan de berätta stort och vitt hur bra de är när de är säkra på att flera lyssnar, så gör de gärna det.

Bra chefer behöver inte raljera, de låter jobbet de åstadkommer tala för sig självt.

5  –  De detaljstyr verksamheten

Du vet att du har en chef som detaljstyr om hen säger åt dig att skicka en kopia på alla mail du skickar eller om hen ber dig att prata med en specifik kund bara om hen själv är närvarande. En detaljstyrande chef litar knappt på sig själv – framförallt litar hen inte på att andra klarar sina uppgifter.

Om du har en chef som detaljstyr dig – ta ett djupt andetag. De kan inte hjälpa det. Men du kan hjälpa till att återskapa förtroendet för dig genom att delge hen resultat du gör, berätta vilka planer du har och rapportera när du genomfört. Med tid kommer chefen att backa undan och låta dig sköta ditt jobb som du vill.

Men om du verkligen har en chef som uppvisar alla ovanstående beteenden skulle jag råda dig att byta jobb.