Kryddor

Som chef skulle du likväl kunna vara en kulinarisk kock. Det handlar om att blanda rätt ingredienser, i rätt mängd till rätt måltid. Att fördjupa sina kunskaper och färdigheter kräver att du kan smaka av vad som fattas. Hur mycket mer salt eller sötma krävs för att just den här rätten ska bli perfekt?

 

Tips 1

Ge dina medarbetare återkoppling varje vecka. Det handlar både om resultat och engagemang. Vad ser du som är värt att påpeka och uppmuntra. En pågående dialog om det dagliga arbetet är det bästa sättet att hela tiden hålla fokus på rätt saker för att utvecklas.

Tips 2

Introducera ett internt mentorskap där de mer erfarna får möjlighet att dela med sig av sin kunskap och de nyare anställda vet vem de kan fråga utan att känna sig förlägna. Både att ha en mentor och vara mentor är givande och utvecklande.

Tips 3

När ni sätter mål på individnivå, se till att det känns utmanande samtidigt som det är ett attraktivt mål att nå. En del sporras av en hög ribba medan andra blir skrämda. Låt ribban vara precis lagom hög för varje enskild individ. Lite kittlande, men inte skrämmande.

Tips 4

Att prova på någon annans roll gagnar hela organisationen. Förståelse för andras situation samtidigt som den enskilde både lär sig nya moment och rutiner är alltid värdefullt. Låt varje medarbetare under en kortare period få prova på att byta med en kollega.

Tips 5

Be om förslag på lösningar på konkreta problem eller om en diagnos på ett nuläge. Att engagera och involvera enskilda individer i företagets situation både utvecklar och knyter banden med varumärket.

Tips 6

Låt någon göra en spaning in i framtiden. Trender inom branschen är svårt att hålla sig uppdaterade med. Men låt en medarbetare under en period få hålla extra fokus på en eller ett par frågor. Be vederbörande sedan dela med sig av sin nyvunna kunskap till resten av medarbetarna.

Tips 7

Be dina anställda dela med sig av sin kunskap till övriga organisationen. Det kan vara till ett seminarie eller att skriva ett utbildnings-/instruktions-/introduktionsmaterial eller marknadsmaterial. Det finns inget bättre sätt att lära in än att lära ut.

Tips 8

Sätt ihop arbetsgrupper som ibland utmanar både samarbete och personligheter. Låt någon ta ansvar för att cocha, leda gruppen eller individen som behöver extra stöttning.

Du kan säkert hitta ännu fler aktiviteter som främjar den enskilde medarbetarens utveckling. Det svåra är inte att veta utan att göra. Det är lätt att springa i gamla hjulspår och göra som vi alltid har gjort. Men vill du verkligen ha en organisation som är ständig utveckling behöver du jobba med individerna i gruppen.

Enligt ”the Center for Creative Leadership” ska varje anställds utvecklande uppdrag innehålla minst en, men gärna flera av följande utmaningar.

  • Tidigare okända ansvarsområden
  • Nya lärdomar, kunskaper
  • Problem att lösa
  • Vara utmanande
  • En främmande eller annorlunda kultur (inom eller utanför företaget, tänk sälj och produktion)
  • Tvärfunktionella team/arbetsgrupper
  • Möjlighet att påverka utan formell auktoritet (få befogenhet att påverka)
  • Utmanande personligheter att guida eller arbeta tillsammans med

Genom att vara duktig på att utmana och ge möjligheter till olika typer av uppdrag som alltid innehåller någon av ovanstående delar skapar du en arbetsmiljö som stödjer den anställdes utveckling och framgång. Och du vet väl att med framgångsrika medarbetare skapar du framgångsrika företag.