Det förvånar mig varje gång jag coachar en chef eller ledare inför utvecklingssamtal eller strategiarbete rörande kompetens- och medarbetarutveckling, att så få själva har en tydlig bild av vad som behövs. Många gånger kommer förslag på utbildningar från medarbetarna själva – utifrån ambition och intresse, snarare än vad som är mest gynnsamt för organisationen.

Varje lyckosamt initiativ kring kompetensprofiler börjar med att utveckla själva jobbprofilerna. När du väl har definierat era jobbprofiler och vilka kompetenser som krävs för att vara framgångsrik i respektive roll så har du en bra bas att stå på för alla dina HR-aktiviteter inklusive rekrytering, medarbetarutveckling och karriärvägar.

9stegtillKompetensprofiler

Definiera

 1. Definiera målet
  Ha en klar bild över vad du förväntar dig att uppnå med ditt kompetensarbete. Kompetenser kan ha en mängd olika mål t.ex att uppnå tydliga affärsmål, hjälpa till med förändringar, behålla duktiga medarbetare eller att utveckla medarbetare.
 2. Definiera arkitekturen för era kompetenser
  Varje arkitektur bygger på organisationens egna mål och interna processer. En arkitektur består av en samling regler för att säkerställa att era jobbprofiler är tydliga, lätta att kommunicera och effektiva.
 3. Sätt en tidsram för arbetet
  Var realistisk när du sätter tidsramen och räkna med hur komplext arbetet kommer att bli samt hur många deltagare du har tänkt dig att få med i arbetet.

Identifiera

 1. Identifiera deltagare och ambassadörer för arbetet
  Det behöver inte vara deltagare från alla delar av organisationen, men insyn och förståelse för olika funktioner är nödvändigt.

Engagera

 1. Engagera organisationen
  Kommunicera projektets fördelar, målsättningar och vad du förväntar dig ska hända då arbetet är klart. Kommunikation är A och O för ett lyckat projekt.

Ta fram

 1. Dags att börja jobba på själva jobbprofilerna
  Se till att ha ett holistiskt synsätt (se saken från flera håll) så att alla delar av en roll finns med i arbetet (olika persontyper i samma roll, geografiska skillnader, funktionella skillnader i rollerna mm). Var noga att kommunicera målet med arbetet. Arbeta gärna med kortare workshops och intervjuer för att komma fram till respektive rolls kompetenser. Gör du rätt så kommer förankringen av rollerna redan att vara gjord när arbetet är klart.
 2. Slutför profilerna
  Så fort deltagarna har gett sin input och få dem godkända av referensgrupperna är det dags att sätta punkt och konstatera att profilerna är klara.

Utbilda

 1. Utbilda chefer och rekryterare
  Nu är det dags att lära ut hur era jobbprofiler ska användas i olika sammanhang.
 2. Följ upp
  Uppföljningar måste ske ända tills organisationen känns trygg med att arbeta med jobbprofiler. Dessutom behöver profilerna anpassas efter hur organisationen utvecklas.

 

Lycka till med ert kompetensarbete.

 

PS – Behöver du hjälp att komma igång, genomföra, följa upp? Då vet du vart du kan vända dig! – DS