Att Mentens brinner för att alla anställda ska ha rätt kompetens har nog ni förstått. Men det finns en önskan att företagen också kunde se att det är en strategisk investering att alltid arbeta parallellt med HR-frågorna i alla delar av verksamheten. Tyvärr är det rätt nedslående hur få företag som faktiskt inkluderar HR-frågorna i beslutsfattandet.

Titta här, några axplock från Oxford Economics och Phoenix Strategic Performance.

  • Bara 22% anser att HR är med i strategiarbetet
  • 28% anser sig vara rådgivare till ledningen men är sällan med i besluten
  • 26% tillfrågas aldrig om verksamhets- eller affärsplaner
  • 24% anser att de blir informerade först när beslut redan blivit fattade

Jag måste citera från samma undersökning:

”Problems starts at the top, or more accurately, with lack of access to the top.”

Du kan läsa hela undersökning här:

2015_HR_Global_Business