Egentligen borde det vara osagt – men ändå upplever jag att det finns anledning att påminna om hur viktigt det är med återkoppling, beröm och erkännande. Faktum är att det finns studier som visar att företag som regelbundet berömmer sina medarbetare är tre gånger mer lönsamma än företag som inte arbetar med positiv feedback. Dessutom kan chansen att hålla sig frisk öka med hela 40% om du får beröm på jobbet.*

En annan undersökning menar att chefer som sällan eller aldrig ger positiv återkoppling misslyckas att engagera sina medarbetare i 98% av fallen*.

Fast visst är det så att en massa honungssöta ord, utan innehåll, levererade vid helt fel tillfälle kan ha motsatt verkan. Det är helt enkelt en konst att ge konstruktiv, positiv och uppmuntrande återkoppling på ett professionellt sätt.

Finns det inte tid säger du? Finns det något som är mer viktigt än att ha duktiga, motiverade och engagerade medarbetare? Jag pratar inte om utvecklingssamtalet som du har planerat att genomföra en gång om året. Jag menar återkoppling till det som sker här och nu. Jag menar att skapa en kultur och ett förhållningssätt som gör det enkelt att uppmärksamma det extraordinära som händer dagligen i din verksamhet.

Om det visar sig att företag som är duktiga på att erkänna och uppmärksamma sin kunniga och duktiga medarbetare har 14% högre medarbetarengagemang, produktivitet och – märk väl – kundnöjdhet*, skulle du då omprioritera?

Vad är det då jag pratar om? Jo, erkännande är alltid:

 

Specifik

För att ett erkännande ska nå fram behöver det vara specifikt och beröra precis vad det är/var som var enastående. Det räcker inte att säga ”tack för allt bra du gör” – det klingar falskt och rinner av dina medarbetare som vatten på en gås.

 

Personlig

Visst är det lätt att berömma en hel grupp av medarbetare som vid något tillfälle tillsammans åstadkommit något extra. Men om du kan bryta ner och rikta personliga omdömen till var och en påverkar du betydligt mer.

Att berömma alla är ungefär som att låta bli att ge beröm.

Den behöver vara personlig för vi alla är unika individer som reagerar olika på olika sorts beröm. En del sätter högre värde på sitt tekniska kunnande och andra på sin förmåga att samarbeta. Det är vem vi är som avgör vilken sorts beröm vi ska få.

Ibland brukar erkännande resultera i belöningar som att chefen lägger kreditkortet i baren på den gemensamma afterworken. Men det är kanske inte det som individen upplever som det bästa sättet att bli uppmärksammad. Ge beröm som den som ska ta emot mest uppskattar.

 

Relaterad

Det är inte en belöning att få beröm. För många är det svårt att se skillnaden mellan beröm och belöning. Men beröm kommer spontant för att någon gjort något extra fantastiskt som sträcker sig längre än vad som var förväntat.

Belöningar behövs också – men är inte samma sak som beröm och erkännande.

Kom ihåg att erkännande aldrig är en popularitetstävling. Det är den som har gjort något som är meriterande, inte den mest populära som ska få ditt erkännande. Ibland är det svårt att se skogen för alla träden. Vad och vem är det som ska erkännas?

 

Avslutningsvis får ni en lista på egenskaper som bra erkännande har.

 • Positiv
 • Uppskattande
 • Specifik
 • Unik
 • Uppmärksammar ansträngning, utförande och resultat
 • Följdriktig och rättvis
 • Oväntad
 • Lämplig i förhållande till ansträngningen
 • Social (delas med andra i organisationen)
 • Utförs så nära händelsen i tid som möjligt
 • Stämmer med företagets värderingar och mål

Vad säger du? Är det dags att bli mer uppmärksam och ge beröm där den är välkommen, befogad och uppskattad?

 

 

 

*Källor: Kelly services och Per Lindberg Karolinska institutet, Gallup och Globoforce Field Guide to Recognition.

Field-Guide-to-Recognition