Äntligen har en uppgörelse med Grekland nåtts. Ekonomin börjar repa sig och vi håller tummarna för att det fortsätter så. När affärerna ökar och företagen anställer vill man gärna anställa färdigutbildad arbetskraft med rätt kompetens. Just nu är det stora möjligheter för välutbildade att hitta en bra anställning.

Men visste ni t.ex. att:

  • 50% av de som har en anställning och ändå aktiv söker jobb anser sin nuvarande anställning som temporär
  • Andelen som ser positivt på sitt jobbsökande ständigt ökar och är nu över 60%
  • Även de som är nöjda med sin nuvarande anställning håller ögonen öppna för nya möjligheter
  • De unga generationerna är mer benägna att byta jobb ofta – 3 år anses som en lång anställningstid
  • Hur gärna vi än vill att värdgrund och en bra arbetsmiljö spelar roll är det lönen, kompensationen som är den största anledningen till missnöje och byte av arbetsplats

Alla påståendena är hämtade från en färskt studie från USA – men jag ser att mycket av innehållet går att översätta till Sverige och Norden. Du kan läsa den här:

jobseeker