Visste du att fler och fler undersökningar visar att anställda är missnöjda med sitt arbete, inte litar på sina chefer och saknar engagemang. Det är en utmaning att vara en bra chef eller ledare idag. Länge har vi trott att med rätt kompetens kan du bli en bra chef/ledare. Men är det verkligen så enkelt?

Det finns massor av verktyg som mäter och tar reda på om du har vad som krävs för att bli en bra ledare. Det har blivit en miljonindustri att se till att chefer blir så bra som de kan bli. Managementkonsulter hävdar att de har rätt verktyg för att utveckla dig till en framgångsrik ledare. Kanske, kanske inte…

Men… ledarskap pågår inte i ett vakuum. Ledarskap utförs i ett större socialt och organisatoriskt sammanhang. Bara för att du har de ”rätta” kompetenserna och egenskaperna enligt en managementkonsult är det inte en garanti för framgång.

Ledarskap är rörigt, relationsorienterat och sker här och nu, i tusentals små interaktioner som sker dagligen. För att bli en bra ledare måste du förstå det sociala system som du befinner dig i.

Jag menar likväl som marknadsförare undersöker hur konsumenter beter sig när de köper t.ex. livsmedel borde chefer och ledare undersöka hur deras medarbetare beter sig i olika situationer. Fokusera på samspelet som sker i verkliga sammanhang varje dag.

Men börja med dig själv!

 

Ta en titt i spegeln

Hur ser dina rutiner ut en vanlig arbetsdag? Skriv ner hur du spenderar din tid, vad du fokuserar på. Var du lägger din tid och ditt engagemang kan i mångt och mycket också vara avgörande hur bra du är som chef och ledare.

Bra ledare uppfattas ofta som sociala och duktiga på att bygga en plattform för medarbetare att ta avstamp från. Hur ser dina en-till-en-möten, gruppmöten och möten med kunder ut? Vad kan du göra för att bli bättre i dina möten? Hur lyssnar du och på vem lyssnar du? Hur samarbetar du och vem föredrar du före någon annan, varför?

Ledarskap är en kontaktsport. Du måste våga gå in i närkamper, du måste se när du kan anfalla och när det är dags att lägga sig på defensiven. Flytta samtalen om ledarskap till utförande och förbättring istället. Gå bort från diskussioner om 360gradersbedömningar eller medarbetarundersökningar en gång om året. Det handlar om att göra bättre varje dag.

 

Du behöver inte vara perfekt

Det är ok att inte alltid vara bäst och prestera på max. Men det är viktigt att få regelbunden återkoppling och konstruktiv kritik, både positiv och negativ. Både för dig och dina medarbetare. När vi fokuserar på kompetens luras vi att tro att det finns en hemlig formel för bra ledarskap. Det finns det inte. Hur vi leder ska tillämpas på olika sätt i olika sammanhang.

Nyckeln till framgång kan ligga i dina egna rutiner, hur du interagera och fokuserar i din dagliga verksamhet. Att fokusera på dina medarbetares behov för att bli framgångsrika brukar vara ett bra recept, men är sällan det enda receptet.

Har du några tankar om bra ledarskap får du gärna dela med dig i kommentarsfältet.