Jag tänker nästan dagligen på det där ordspråket om att du antingen kan utbilda din personal med risk för att de går vidare i sin karriär eller låta bli att utbilda dem med risk för att de blir kvar.

Det borde vara en självklar investering som ligger med i alla budgetar och aldrig blir ifrågasatt. Tyvärr visar ofta verkligheten en annan sida. Men det gör mig glad att hitta undersökningar som visar att det finns företagsledningar som värderar personalutbildningar högt. Som en undersökning gjord av OpinionMatters på uppdrag av Skillsoft.

503 CEOs med mer än 250 anställda inom olika affärssegment fick svara på frågor inom områdena: rekrytering, ledarskap, lärande och successionsplanering. Som helhet känns resultatet ok, även om det finns mycket att önska. Titta här t.ex.

  • Bara 13% ansåg att kostnaderna för personalutbildning var relevant
  • 42% är mer intresserade av hur lång utbildningen är än hur mycket den kostar eller vad den innehåller
  • Endast 7% ansåg att uppmätt ROI är intressant eller har betydelse
  • 61% säger att de har mobilt lärande på plats och 24% att de planerar att införa det inom en snar framtid

Jag kan konstatera att de flesta föredrar kortare kurser där deltagarna kan vara produktiva medan de lär sig. Många tycker förstås att utbildning är viktigt men att tiden som man har till förfogande hela tiden krymper.

I Mentens värld går det för långsamt, men vi är hoppfulla. Det finns många olika sätt att lära in och att lära ut…