Välkommen till Mentens!

För oss är det lika viktigt hur företag utvecklar sin kompetens som hur de ser över nyckeltal och budgetar. När kraven på certifikat och behörigheter ökar blir det också mer komplext att ha en strategi för sin kompetensförsörjning och svårare att välja leverantörer av utbildningar. Det är där Mentens AB kommer in.

Vi har sedan 2003 samordnat, analyserat, planerat, administrerat, upphandlat och genomfört kompetenshöjande åtgärder för våra kunder inom olika branscher över hela landet.

Mentens AB drivs av två erfarna personer inom Talent Management, kompetenshanteringsprocesser och med stor kunskap av att bygga upp effektiva akademier. Det är stommen i vår verksamhet tillsammans med ett stort nätverk av erfarna Talent Mangers och HR-chefer.

Vi vill att ditt företag på ett kostnadseffektivt sätt  ska kunna samordna och analysera kompetenser och kompetensbehov utifrån era specifika behov. Det kan låta självklart, men i en bransch där många är knutna till leverantörer av utbildningar och IT-system har vi valt att vara helt leverantörsoberoende. Vill du inte ha en egen IT-lösning för Talent Management så hanterar vi det åt dig.

Grunden för oss är att vi brinner för allt som har med Talent Management och kompetensutveckling att göra och ser varje uppdrag som unikt och förtroendefullt.