Development

Det fascinerar oss alltid hur de flesta företag anställer en person för en tjänst och sällan tänker längre än så. Varje person i organisationen har sin fasta position och slutar någon måste företag oftast rekrytera externt.

Tänk om det med några enkla steg gick att alltid ha minst en kvalificerad kandidat som kan vara aktuell för den vakanta positionen, en kandidat som redan är anställd i organisationen. Alla företagsledningar borde ha en ”Rekryteringspool” av medarbetare som hela tiden utvecklas för att så småningom kunna axla mer avancerade uppgifter.

Här är ett sätt att tänka:

 

Identifiera dina behov

Titta på den strategiska planen för den kommande framtiden. Vilka positioner är extra viktiga och vilken kunskap kan ni inte vara utan. Kom ihåg att det är mer än bara teknisk expertis eller djupgående ekonomisk analysförmåga. Det kan också vara kundkontakter eller andra färdigheter som är svåra att ersätta.

Med kompassen i högsta hugg börja planera för vilken riktning ni ska gå. Vad är det för kompetens ni måste behålla och vad är det för kompetens ni måste lägga till? Var tror ni att efterfrågan kommer att ligga om fem år?

Det kan kännas skönt att veta också hur många individer pratar vi om? Behöver vi utöka, kan vi behålla eller behöver vi dra ner?

 

Skapa Rekryteringspooler

Med utgångspunkt från hur organisationen ser ut idag – vilken sorts talanger letar ni efter? Är det någon som är duktig med kunder, tekniska specialister, chefer och ledare, eller?

Utifrån rollerna ni behöver, ta fram en lista med kunskap, färdigheter och erfarenhet som krävs för att bli framgångsrik i rollerna. Då blir det lättare att identifiera vilken sorts utbildning och utveckling som krävs. Det kan vara att gå bredvid en kollega eller en form av mentorskap eller kanske specifika kurser och utbildningar.

 

Hitta dina talanger

Utvärdera dina medarbetare och se vem eller vilka som kan vara en kandidat till Rekryteringspoolen. Vem eller vilka har du sett har potential och redan nu är högpresterande? Ta hänsyn till tidigare erfarenheter och vilja att utvecklas.

Under utvärderingen kan det vara bra att göra en karriärplanering tillsammans. Var uppmärksam på vem eller vilka som det finns risk söker sig vidare till andra företag. Det viktigaste är ändå att deltagandet sker i samförstånd, att kandidaten vill ingå i en Rekryteringspool och utveckla sina färdigheter.

 

Utveckla dina grupper

Det är en fördel om du kan ha en individuell utvecklingsplan för varje enskild deltagare. Förutom det krävs det att de nya kunskaperna utvärderas och mäts mot förväntade krav.

Vi vet också att Rekryteringspoolerna mår bra av att mötas med jämna mellanrum – att få chans att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter, ställa frågor och komma med idéer.

 

Anställ från din Rekryteringspool

När någon avslutar sin tjänst har du nu en hel grupp av medarbetare som kan vara relevanta för den vakanta tjänsten. Rekrytering är alltid en kostsam process, på det här sättet ser du resultat på nedersta raden under lång tid framåt.

När du väl befordrat någon en högre tjänst är det otroligt viktigt att du säkerställer medarbetarens framgång. Se till att det finns skyddsnät, hängslen och livrem till hjälp. Eller iaf en mentor, rådgivare eller erfaren medarbetare att rådfråga.

 

Utvärdera din rekryteringsprocess

Det borde vara osagt, men alldeles för ofta sätter vi igång processer, låter de leva sitt eget liv och konstaterar efter lång tid att ”det fungerar inte”. Alla processer behöver utvärderas, skruvas på och förändras med tid och utveckling.

Möter deltagarna kraven som ni ställer och behoven som ni har? Om inte behöver ni utveckla programmet för att få ett bättre resultat.

Vi har verktyg, kompetens och erfarenhet att skapa processer som den här. Vi vet att det kan kännas som en hög tröskel att ta sig över innan någonting finns på plats. Hör av dig om du vill veta mer.