I alldeles för många organisationer är avdelningar och deras arbetsuppgifter avdelade med vattentäta skott. Den ena avdelning vet inte vad den andra gör och det finns föga chans att medarbetarna delar med sig och sprider det goda som finns i organisationen.

Marknadsavdelningen skapar innehåll med klatschiga rubriker. Säljavdelningen besöker kunder och skapar måltal för varje säljare. Personalavdelningen utvecklar i bästa fall den kompetens organisationen har, i sämsta fall administrerar löner och semestrar.

När varje avdelning så intensivt fokuserade på just sina mål har vi ofta en begränsad förståelse för vad våra medarbetare faktiskt bidrar med. Som ett resultat av det kanske vi inte når målet att helheten är större än de individuella bitarna. Vi blir helt enkelt bolag i bolaget.

Personalen vill engagera sig

Lyckligtvis finns det undersökningar som visar att de allra flesta vill vara mer involverade och införstådda med vad som pågår på sin arbetsplats. Med dagens moderna intranät borde det vara en lätt sak att åtgärda. Med större insikt finns det också möjlighet att fler vill bidra med att dela vidare i sina nätverk allt det goda som händer inom er organisation.

Visste ni att enligt en gallupundersökning så är engagerade medarbetare 22% mer produktiva, samtidigt som det är mer punktliga, mer närvarande och mer benägna att stanna längre på sin tjänst. Bara win-win alltså.

Men de kan också vara en del i byggandet av varumärket. Många av dina anställda har 100-tals kontakter på sociala medier och delar regelbundet med sig av sitt liv och sina tankar. Eftersom en personlig rekommendation fortfarande är det sätt som slår all annan marknadsföring är personalen viktig i den externa kommunikationen.

Många fördelar med socialt ambassadörskap

Om era anställda kan bli era goda ambassadörer och sprida vald information vidare via sina sociala kanaler finns det många fördelar att vinna. Som t.ex. att:

  • Förstärka nyheter och kampanjer
  • Öka rekryteringen via sociala kanaler
  • Positionera er som experter inom er bransch
  • Bygga ett förtroende för varumärket

Enkelt uttryck, det finns massor av makt hos medarbetarna i en organisation. Tyvärr brukar det inte räcka med att tala om för era anställda att de gärna får dela en del av de artiklar och nyheter som ni delar med er av i organisationen. En del vill helt enkelt ha sina sociala kanaler privata, andra kan inte se nyttan varken för sig själva eller för företaget av deras engagemang.

Finns det risker också?

Men… och det finns ett stort MEN. Det finns förstås ett antal risker och saker att fundera på innan man involverar anställda i att sprida budskap vidare. Tänk om de gör det på ett sätt som inte stämmer med varumärkets röst.

Tänk på att syftet är att involvera era anställda på ett sätt som gör att de framstår som kompetenta och framstående inom deras speciella område. De måste känna att det finns en anledning att dela vidare. Det kan vara stolthet, glädje, engagemang, en känsla av att budskapet är viktigt m.m.

Vad händer om ni tillåter era anställda att inte bara dela, utan också kommentera innan de sprider ert budskap? Är det bra eller dåligt, vad kan hända då, vad säger dem? Chansen att de förstärker budskapet med sin egen röst är faktiskt större än risken att de sänker hela varumärket. Märk väl att de faktiskt riktar budskapet till sin åhörarskara som är vana med just deras språkbruk.

Men för säkerhets skull – ge förslag på hur de skulle kunna uttrycka sig om de väljer att dela en artikel, en pressrelease eller en inbjudan – sannolikheten att budskapet blir så likt ursprunget som möjligt ökar förstås.

Låt det vara frivilligt

Det finns program som belönar medarbetare som aktivt bidrar till att stärka och dela företagets budskap i sina sociala kanaler. Risken med belöning blir förstås att budskapet försvinner i mängden. Som i all kommunikation är det alltid en blandning mellan bredd och djup, kvantitet och kvalitet.

Låt dem som det känns naturligt för att dela med sig av göra det. Tvinga ingen, men lyft mellan varven resultatet av en medarbetares delning vidare i organisationen för att visa vad ett litet engagemang kan bidra till. Ju fler som ser nyttan av sitt eget engagemang ju fler delaktiga kommer ni att få.

Framförallt – se till att ha en social-media-policy färdig innan ni börjar uppmuntra era medarbetares delningar. Det kan ge större effekt än ni hade räknat med.