Behövs det verkligen professionell kompetenshantering?

Det är en fråga som varje företag borde svara själva på. Men vi tror att det behövs! Vi vet dessutom hur strategisk kompetensförsörjning bör byggas upp för att ge bästa resultat på lång sikt.

Vi bemannar funktionen med professionella projektledare och koordinatorer, inga nya anställda, bara precis det du behöver när du behöver det.

Det här får du:

  • Medarbetare som känner att de får utvecklas
  • Rätt saker att utvecklas inom
  • Kontroll på de 3 K:na – Kostnader, Kvalitet och Kompetenser
  • Ökad produktivitet genom att frigöra tid till kundprojekt och kundkontakter
  • Alltid rätt information om kompetensstatusen
  • Lättare att styra om för nya utmaningar
  • Lättare att behålla erfarenhet och utveckla den istället för att förlora den
  • IT-stöd för översikt och uppföljning (inkl. drift, backup och uppdateringar)
  • Bemanning med rätt kompetens för olika uppdrag, året runt utan avbrott