Försvinner kunskapen när någon slutar?

Det är lätt hänt, eller hur? Mycket av kompetensen som finns i en organisation har kommit genom misstag och att prova sig fram. Kompetensutveckling är så mycket mer än en kurs eller utbildning.

Vi vet, som varje dag arbetar sida vid sida, mor och dotter, lång erfarenhet blandad med yngre idéer.

Genom vår strukturerade metod för kompetensöverföring får du:

  • Kompetensöverföring anpassad till organisationens behov
  • Ett sätt att utveckla nya tankar runt gamla processer
  • Implementation i organisationen
  • En mer attraktiv arbetsplats

 

Se till att behålla försprånget!

Vi vill faktiskt påstå att det är mer givande än så, vad säger ni om?

  • Ökad konkurrenskraft
  • Behållning av kunskap och know-how när medarbetare slutar
  • Minskad sårbarhet genom spridning av nyckelkompetenser
  • Ökad produktivitet genom snabbare introduktion av nyanställda
  • Tryggad kompetensöverföring inom organisationen