Talent Management

eller strategisk kompetensförsörjning

”Ett företag har lika många hjärnor som det har anställda.” // Ulla Folgerö

Många organisationer talar om hur viktig medarbetaren och medarbetarens kompetens är. Utan kompetens stannar företagen. Frågan är hur tar vi bäst hand om all kompetens som finns samlad hos organisationen? Hur utvecklar vi alla kompetenser?

Idag ställs stora krav på arbetsgivare och chefer. Det gäller att både vara coach för att utveckla personalen och att ta hänsyn till alla krav som finns inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Med rätt processer och ett bra IT-stöd går det att förenkla och få bättre kvalitet.

Samtidig måste vi våga prata om prestation i en värld av global konkurrens. Även här kan hjälpverktyg och processer underlätta både uppföljning, utveckling och målsättning. Vårt mål är att utveckla individen, för individen utvecklar organisationen.

Talent Management handlar om att få en organisations kompetenser att gå i takt med affärs- och verksamhetsplanen. Rätt kompetens ska finnas när den behövs – för det krävs det planering.

Hos oss hittar du erfarna och kunniga rådgivare och projektledare inom hela Talent Managementområdet.

 

Kompetens är mer än kunskap!

Kunskap                                                  Känna till fakta och metoder
Erfarenhet                                              Lära av misstag och framgång
Gott omdöme                                         Kunna urskilja och bedöma
Färdigheter                                             Göra och hantera
Kontakter                                                Kontaktnät och social förmåga
Självförtroende                                      Tro på sin egen förmåga
Engagemang och motivation              Lust och vilja, ha fysik
Lärvillig                                                   Vilja och kunna utvecklas

Om du vill utveckla dina viktiga medarbetare, hör av dig så kan vi hjälpa dig att hitta just din väg till effektiv kompetenshantering.

Hos oss står alla hjärnor i centrum.

 

// Ulla och Anna Folgerö

Rådgivning och projektledning

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Strategisk Talent Management
 • On-boarding
 • Learning Management
 • Performance Management
 • Succession Planning
 • Kompetensöverföring – IK-procssen (reg. varumärke)
 • Implementation av Talent Management
 • Implementation av IT-stöd för Talent Management
 • ISO 10015
 • SS 624070 Ledningssystem
 • Organisation och ansvar
 • Nyckeltal
 • Kurskataloger med både interna och externa utbildningar
 • Kravspecifikation IT-stöd
 • Kvalitetssäkring av projekt
 • Upphandling av utbildningar och kurser

Projektledning

 • Förstudier
 • Prioriteringsordningar
 • Uppbyggnad av processer
 • Rekrytering internt/externt
 • Kvalitet och uppföljning

 

Potentiella besparingar

 • Fyra stora fokusområden – Samordning, Komptensöverföring, Snabbare till till produktivitet vid nyrekrytering och Kvalitetssäkring vid inköp
 • Service till chefer
 • Vinstdelning

 

Outsourcing

 • Förstudie
 • Besparingspotentialer
 • Processer